Календари и полиграфически продукти

 

 

За нуждите на рекламни агенции или отделни потребители/банки, застрахователни дружества, фирми/ изработваме и пълната гама от полиграфически рекламни материали като календари, каталози, дипляни, плакати, картички, пликове, бланки, визитки и др.

 

 

Печатницата използува готови проекти от PDF, подадени в необрязан вид. Допълнително се указват материалите за работа.

По желание на клиента се изготвят проекти на конкретните полиграфически продукти. Осигурени са консултации с художник-график. Обикновено се разработват 2 или 3 проекта.

Извършва се компютърен дизайн на всички видове полиграфически изделия.

Предлагаме изработката на поливариантни калкулации съобразно подадените от клиента полиграфически параметри.

Готовата продукция се доставя за наша сметка на посочен от клиента адрес.