Малки тиражи или единични бройки

 

• Възможно е отпечатването на единични бройки.

Извънредно благоприятни и без конкуренция са цените ни за изработка на книги с обем до 100 страници и тираж до 100 бройки.

• Няма ограничения при определяне на полиграфическите параметри на изданията. Не е проблем и полагането на лак, ламинат или преге на кориците.

• Изискване за нашия дигитален печат е предоставянето на неогледален PDF файл в последователни страници с обрязания формат на изданието. PDF-ът за корицата трябва да бъде в необрязан формат.

• Ние сме на разположение на клиентите, които имат нужда и от предпечат и компютърен дизайн на публикациите си. При необходимост е осигурена и услугата на художник-график.

• Издателство и печатница МУЛТИПРИНТ осигурява по желание на клиента и международен стандартен издателски номер на публикациите.

• Дигиталният печат на МУЛТИПРИНТ е изключително удобен и подходящ при изработка на пилотни и академични тиражи.